Zbigniew Grajewski Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Transpak” realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej firmy TRANSPAK na rynkach zagranicznych”

 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności przedsiębiorstwa Zbigniew Grajewski PPUH Transpak poprzez

ekspansję rynków zagranicznych.

 

Realizacja projektu będzie polegać na realizacji działań eksportowych określonych w PRE dla firmy TRANSPAK.

Zakres projektu obejmuje 5 zadań mających na celu pozyskanie kontrahentów na rynkach zagranicznych

(niemieckim, brytyjskim, duńskim i szwedzkim), tj:

•doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych

•poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych

•doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

•wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych (zakup środków trwałych)

•udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.

 

Produkty projektu:

•Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie–1 szt.

•Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje–1 szt.

•Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie dla przedsiębiorstw (dotacje)–200826,04 zł

•Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności–1 szt.

•Liczba przedsiębiorstw wsparta w zakresie doradztwa specjalistycznego–1 szt.

•Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe–1 szt.

•Liczba zakupionych środków trwałych–4 szt.

•Liczba zleconych analiz opracowań–3 szt.

•Liczba dostosowanych produktów/usług–6 szt.

•Liczba godzin doradztwa–560h

•Liczba imprez targowo wystawienniczych, w których beneficjent brał udział jako wystawca– 2 szt.

 

Rezultaty:

-Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach-0EPC

-Przychody ze sprzedaży produktów na eksport-2200000zł

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji-3szt.

- Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych-1szt.

 

Okres realizacji: 19.10.2015 – 23.06.2017

Wartość projektu: 606 285,97 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 477 011,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 405 459,93 zł

 

Wejdź na naszą stronę: